Het belang van Wft-diploma voor Concredis

‘We staan naast de klant, in plaats van tegenover de klant’.

Concredis biedt iedere medewerker de mogelijkheid om zijn of haar Wft-diploma’s te behalen. Ook zzp’ers die namens Concredis een opdracht bij een klant uitvoeren helpen we hier graag bij.

Credit professionals die actief zijn binnen de financiële dienstverlening kunnen niet zonder een Wft-basis diploma, aangevuld met relevante extra certificeringen. Naast de eisen die onze klanten stellen, heeft een credit professional met Wft-diploma een voorsprong als het gaat om kennis van financiële producten in het algemeen, kan hij of zij professioneel advies geven aan klanten en kunnen we het vertrouwen uitbouwen met de bestaande relaties van onze klant. 

Wft staat voor de ‘Wet op financieel toezicht’. Deze wet eist van banken, verzekeraars en anderen die financiële dienstverlening aanbieden, dat medewerkers een Wft-certificaat hebben. Het Wft-basis diploma staat letterlijk en figuurlijk aan de basis van alle Wft-diplomas. Alle medewerkers van Concredis hebben minimaal een Wft-basis diploma, waarmee ze beschikken over alle relevante financiële basiskennis en voldoen aan de wettelijke eisen. Naast de Wft-Basis hebben verreweg de meeste credit professionals binnen Concredis een tweede Wft-diploma, waarbij Wft-CK (Consumenten Krediet) en Wft-HK (Hypothecair Krediet) het meest van toepassing zijn. 

Wij vinden het belangrijk dat iedere credit professional die voor of namens Concredis werkt, beschikt over minimaal Wft-basis. In samenwerking met onze partner Hoffelijk voorzien we geheel digitaal in deze opleiding, waarbij slagen een garantie is. Het stelt onze credit professionals niet alleen in staat hoe ze op een efficiënte wijze de wensen en behoeften van kredietaanvragers kunnen inventariseren, maar ook hoe ze een goed gesprek kunnen voeren over de ontstane betalingsproblematiek. Naast de skills die onze credit professionals al bezitten, geeft de Wft extra middelen om, naast het treffen van bijvoorbeeld betalingsregelingen, ook de kijken naar andere klantgerichte oplossingen. Het hebben van Wft-certificeringen draagt bij aan het sociaal verantwoord incasseren en stelt onze professionals in staat de verbinding te leggen met klantgerichte oplossingen. We staan naast de klant, in plaats van tegenover de klant.

We merken dat het hebben van Wft-certificering steeds actueler wordt, voor alle posities in onze Credit management keten, van Kredietacceptant tot de Medewerker Bijzonder Beheer. Wat ons betreft een goede ontwikkeling, maar ook een harde eis naar onze medewerkers. Want alleen zo kunnen onze credit professionals écht verbinding maken en vanuit een maatschappelijk verantwoorde manier resultaatgericht incasseren.