Dijsselbloem stuurt ontwerpbesluit over hogere Wft-boetes naar Tweede Kamer

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de Tweede Kamer een ontwerpbesluit gestuurd over aanpassingen in het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector. Onderdeel van deze aanpassingen is een omzet-gerelateerde boete voor grote ondernemingen, ter voorkoming van marktmisbruik en daarmee het schaden van de integriteit van de financiële markten.

Het boetebesluit maakt het voor de DNB en AFM mogelijk om gebruik te maken van een omzet-gerelateerde boetemaximum in de derde boetecategorie. Momenteel kan een boete in deze hoogste categorie nooit hoger uitvallen dan de vastgestelde 4 miljoen euro.

Met het nieuwe besluit wordt een hoger maximum wel mogelijk, namelijk 5 miljoen euro. Daarnaast wordt voor grote ondernemingen een omzet-gerelateerde boete ingevoerd bij overtredingen in deze categorie, van 10% van de netto-omzet. Bovendien wordt het mogelijk om in bepaalde gevallen de boete te verhogen naar maximaal 20 miljoen euro of 15% van de omzet. Aanvullend wordt bij overtredingen in de tweede categorie een omzet-gerelateerd boetemaximum van 5% ingevoerd.

Voor Concredis is een zuivere financiële markt cruciaal, daarom hebben alle medewerkers een Wft-Basis certificaat. Concredis kan altijd gecertificeerde professionals plaatsen en stimuleert en faciliteert de verdere kwalificering van haar medewerkers.

Bron: www.amweb.nl

Comments are closed.